Jeg er Frode Lund-Hansen - med
mange års erfaring som øverste leder i både privat og offentlig virksomhet.

Gjennom utdanning og erfaring har jeg solid økonomisk kompetanseprosjektleder-kompetanse og styrekompetanse.

Omfattende erfaring med strategiarbeide, forhandlinger, snuoperasjoner, etablering av struktur i prosesser og kvalitetssystemer, samt omdømmebygging og fin-tuning av drift.Styrets leder / nestleder / daglig leder i selskap hvor jeg har eierinteresser.

I tillegg fra agust 2019 Kvalitetssjef i Peab Bjørn Bygg, hvor jeg jobber over det meste av Nord-Norge.
En rolle jeg gikk inn i etter virksomhetsoverdragelse fra Aktør som bygger AS, hvor jeg også var daglig leder.

Før dette kom jeg fra vekstbedriften Mitra AS, hvor jeg startet som administrasjonsleder, og var selsapets direktør de siste fire årene.

Dit kom jeg etter å ha vært HR-HMS-QA leder i YIT Building systems AS (Caverion i Norge i dag).

Sertifiseringer og utdanning:

     
- Styreutvikling (KUPA)

- LEAN Six Sigma (pågår)

- Praktisk ledelse (HiH)


- Styrekompetanse (Innov N/BI)


- Master of Man program PL (BI)


- Diplomøkonom (BI)

- Høgskolekandidat (BI)


- Bedriftsøkonom (HiH)


- Skatterett (HiNT)


- Aut regnskapsfører (utfaset)


- HR-HMS-QA Leder (YIT-skolen)

Kombinerer forretningsforståelse, ledererfaring, strategikompetanse, økonomisk dybdekunnskap med god excel-kompetanse, pedagogiske ferdigheter og formidlingsevne!