Mer inspirasjon til hva jeg kan bistå med?
Sjekk også denne oversikten.

Ledere jeg har jobbet sammen med - hva de sier;

Astafjord Vekst AS

"Astafjord Vekst AS har fått bistand fra VirksomhetsHjelpen i forbindelse med offentlige anskaffelser og i forhold til økonomiske analyser. Frode har levert rett bistand, til rett tid på en tillitsfull måte."

John Kenneth Overgård
Daglig leder

www.avekst.no

Mitra AS

"Frode har utført alle sine oppgaver på en utmerket måte, og har bidratt til nyskapning og strukturelle endringer som har løftet kvaliteten for Mitra AS. Han har med sin evne til å være fremoverlent bidratt til at Mitra er en svært veldrevet vekstbedrift."

Ann-Eva Hanssen
Administrasjonsleder

www.mitras.no

YIT Building Systems AS

"Frode Lund-Hansen har gjennom sitt arbeide gjort distriktet betydelig mer kompetent innenfor sine fagområder.
Han har stor arbeidskapasitet, gode analytiske evner og arbeider meget strukturert."

Sigurd Gangnæs
HR - direktør

www.caverion.no

Bygg i Nord Gruppen

"Frode arbeider meget strukturert, systematisk og målrettet og har gode analytiske evner. Han har vært en god sparringspartner for undertegnede i vår søken etter gode strategiske beslutninger. Han fungerer også godt sosialt og beriker arbeidsmiljøet med sitt gode humør.

Frode utførte sitt arbeid til min fulle tilfredshet og jeg kan sterkt anbefale han til nye arbeidsgivere."

Bernt Endrerud
Daglig leder

www.bygginord.no