Din virksomhets aktiviteter..

Strategiske aktiviteter
Styreaktiviteter, ledelsesaktiviteter, eier-aktiviteter


Kjerne-aktiviteter
Hovedaktivitetene - det virksomheten lever av


Støtte-aktiviteter
Regnskap, økonomi, HMS, KS, HR, IT osv


.. og jeg kan bidra

Strategiske aktiviteter
Fastsettelse av mål, foreslå og implementere målinger, lede strategiplanarbeid og handlingsplanarbeid. Bistå i eier-vurderinger

Kjerne-aktiviteter
Kartlegge, dokumentere og kvalitetssikre rutiner og interne kontroller


Støtte-aktiviteter
Utvikle og og implementere skreddersydde verktøy for analyser og rapportering på alle nivå i virksomheten

Spisskompetanse for liten enkelt-oppgave – eller mer omfattende utfordringer? 
Ta kontakt selv om du ikke finner igjen dine behov akkurat her - kanskje nettopp jeg har den kunnskapen du ser etter!

Strategiarbeidet

Fra formål og kjerneverdier til fiks ferdig strategiplan - med tydelige handlingspunkter for leders og styrets oppfølgning!

Fra start til mål - få det gjort istedet for å utsette!

Hjelpeverktøy i Excel

Gjennom excel skape verktøy for bonusmodeller, budsjett, regnskapsrapport, årshjul, handlingsplaner, sjekklister og mye mer.

Skal være lett å bruke, intuitiv og vise at jeg forstår verdiskapningen hos deg!

Prosjektarbeid

Design av prosjektprosess, med tilhørende dokumentdatabase og kvalitetssikring.
Bistå i - eller lede - prosjektarbeidet ditt.

Sørge for at prosjektet er på sporet, og rapporterer på det det skal levere.

Modellering og analyser

Enkle eller avansert forhold innen investering, regnskap, produktkalkyler, drift osv.

Trenger du beregning av kontantstrømmer, nåverdi, internrente - slik at du kan velge rasjonelt mellom alternativ?

Styrearbeid

Etablering av strukturer og verktøy for styrearbeidet, og oppfølgningen.
Deltakelse i alle sider ved styrearbeid.

Sammen sørger vi for at vedtak faktisk er "på radaren!"

Personale

Rekruttering, oppfølgning, avvikling av arbeidsforhold. Et stort tema, kanskje har jeg erfaringer å dele?

Eksempler på enkle grep som kan gi litt bedre struktur i aktiviteter;
Ferieplan for hver avdeling, kanskje løse hele virksomheten i en og samme oversikt - se, skrive ut og sende det som skal ha fokus (stillinger, avdelinger osv)?

Framfor for å lete i referat og oppfølgning av disse - kanskje ha historikken på en og samme plass - om saken er ferdigstilt eller ei?

I stedet for å bruke regnskapsrapport med tall-kolonner - kanskje vise alt på ett og samme ark, trekke ut det som er interessant - og støtte dette med grafer?

Strategiplan på ukjent antall sider, som "ingen" leser - kanskje en kortfattet strategiplan - som tar tak i selskapets formål og verdier, og ender i handlingsplan?


Stor fleksibilitet når det gjelder modell for prising og oppgjør for mine tjenester.
Timepris, fastpris og kombinasjoner

Forbehold om egen kapasitet